Zelf de kinderalimentatie aanpassen

Kinderalimentatie aanpassen

Het kan voorkomen (zoals nu, tijdens de Coronacrisis), dat jullie omgangsregeling tijdelijk wordt aangepast.
Hoe kun je dan zelf de kinderalimentatie aanpassen?

Dat is een goede, maar ook lastig te beantwoorden vraag. Dat hangt namelijk helemaal van jullie omstandigheden af.

In de praktijk rekenen we met een zogenaamde “zorgkorting”. Meestal wordt gerekend met een percentage van 15, 25 of 35. Het percentage dat wordt gehanteerd, hangt samen met het aantal dagen dat jullie kind(eren) bij de ouder is of zijn, die alimentatie betaalt.

Wanneer dat gemiddeld één dag per week is (bijvoorbeeld bij een weekendregeling van eens per twee weken van zaterdag tot en met zondag), wordt gerekend met een percentage van 15. Bij twee dagen per week (ook inclusief extra dagen tijdens vakanties en vrije dagen), wordt rekening gehouden met een percentage van 25.

Tot slot wordt bij drie tot vier dagen per week (co-ouderschap) gerekend met een percentage van 35.

Facebookgroep co-ouders

Zorgkorting aanpassen

Wanneer jullie destijds een alimentatieberekening hebben laten maken door een advocaat, mediator (of wanneer de rechtbank een bedrag aan kinderalimentatie heeft vastgesteld): Zoek dan de berekening, het ouderschapsplan of de beschikking van de rechtbank op. In deze stukken zul je het eerder genoemde “zorgkorting” terugvinden. Wil je weten hoe kinderalimentatie berekend wordt, lees dan deze blog.

Wanneer jullie inkomen niet substantieel is veranderd, kun je de zorgkorting aanpassen. Stel bijvoorbeeld dat de zorgkorting voorheen 25% was, omdat de kinderen onder normale omstandigheden twee dagen per week bij de andere ouder zijn.

Wanneer jullie het er nu over eens zijn dat de kinderen tijdelijk vaker bij jou zijn, dan zouden jullie er in onderling overleg voor kunnen kiezen om de zorgkorting op 15% te zetten omdat de kinderen nu minder bij de andere ouder zijn.  

Zelf de kinderalimentatie aanpassen

Bijvoorbeeld:

In jullie geval is sprake van een zorgkorting van 25%.


De behoefte is € 400,- per maand.


De zorgkorting bedraagt dan concreet € 100,- per maand.

Dit bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat de ouder aan kinderalimentatie zou moeten betalen. In de berekening vind je dit terug onder het kopje “draagkrachtvergelijking per kind”. Daar zie je voor ieder kind het bedrag dat beide ouders zouden moeten betalen zonder aftrek van de zorgkorting, en na aftrek van de zorgkorting.

Stel, de andere ouder moet normaal gesproken € 300,- per maand aan alimentatie betalen volgens de berekening. Daar is de zorgkorting van € 100,- vanaf getrokken, zodat een bedrag resteert van € 200,- per maand. Dit bedrag wordt dan maandelijks overgemaakt.

Stel, jullie zijn het er nu over eens dat deze zorgkorting van € 100,- per maand niet juist is (omdat de kinderen niet meer zo vaak bij de andere ouder verblijven, en deze dus ook niet meer zoveel kosten maakt). Jullie spreken af dat de kinderen nu maar 1 dag per week bij de andere ouder verblijven en dat een zorgkorting van 15% redelijk is.

Wij berekenen graag de kinderalimentatie voor jullie. Eerlijk, zodat jullie straks allebei genoeg geld over houden om van te leven.

Natuurlijk kijken we direct hoe je het meeste voordeel kunt behalen voor optimaal gebruik te maken van de belastingregels, zoals toeslagen en kortingen. 

Dat zou dan in dit voorbeeld betekenen dat de zorgkorting 15% van € 400,- bedraagt, dus € 60,- per maand. Dit bedrag trek je af van het bedrag dat de andere ouder zou moeten betalen (het bedrag voor aftrek van de zorgkorting).

Dat zou in dit voorbeeld betekenen, dat de alimentatie niet meer € 200,- per maand bedraagt, maar € 240,- per maand.

Wanneer er ook andere wijzigingen zijn van omstandigheden sinds de laatste alimentatieberekening (wijziging inkomen, samenwonen, kind is ouder dan 12 of 18 geworden) kan het zijn, dat je ook moet kijken of de draagkracht nog wel eerlijk verdeeld is. Dat is best een ingewikkelde klus. Eventueel kunnen wij dat voor je doen. Omdat vanwege het coronavirus veel mensen minder inkomen hebben, doen we dat voor een heel laag tarief. Kijk hier voor de mogelijkheden. Je hebt de berekening binnen 24 uur in jouw mailbox.

Interessant artikel? Deel de info!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest
Scroll naar boven