Wat is een kinderrekening?

Bij co-ouderschap zie je doorgaans dat de ouders ervoor kiezen om één rekening te gebruiken voor de kindgebonden kosten, maar is dit wel zo verstandig? Welke toekomstbestendige afspraak wil je maken in het ouderschapsplan? Wat voor voordelen heeft een kinderrekening?

Kinderrekening of kinderalimentatie

Bij de kinderrekening wordt de kinderalimentatie op een gezamenlijke rekening gestort. D.w.z. een bankrekening waar beide ouders over kunnen beschikken en waarvan de kosten van de kinderen door beiden worden betaald. Dit zijn dan niet de verblijfskosten want die zijn voor rekening van de ouders zelf. 

De ouders dragen naar rato van hun inkomen bij aan het budget op de kinderrekening die gezamenlijk wordt beheerd. Zo behouden beide ouders inspraak in de besteding van de kindgebonden kosten. Dit geeft doorgaans voor de ouders een groter gevoel van betrokkenheid bij hun kinderen, immers blijven beide ouders financieel verantwoordelijk voor de uitgaven. Ook voor de kinderen is dit (wanneer het soepel verloopt) fijn dat beide ouders samen voor hen blijven zorgen.

Kinderalimentatie berekenen

Gaan jullie uit elkaar, dan ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Jij wilt natuurlijk dat het juridisch allemaal goed geregeld is.

Het eerlijk verdelen van de kosten is daarbij een belangrijke factor. Kids First Mediator Thea kijkt hierbij naar jullie draagkracht, maar vertelt jullie ook hoe je zoveel mogelijk voordeel kunt behalen.

Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van toeslagen en andere fiscale voordelen.

Kinderalimentatie berekenen

Gaan jullie uit elkaar, dan ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Jij wilt natuurlijk dat het juridisch allemaal goed geregeld is.

Het eerlijk verdelen van de kosten is daarbij een belangrijke factor. Kids First Mediator Thea kijkt hierbij naar jullie draagkracht, maar vertelt jullie ook hoe je zoveel mogelijk voordeel kunt behalen.

Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van toeslagen en andere fiscale voordelen.

VERBLIJFSKOSTEN EN KINDGEBONDEN KOSTEN

Bij verblijfskosten, die iedere ouder zelf draagt, kun je denken aan de kosten van:
• Wonen
• Eten, drinken, verzorgingsproducten
• Uitstapjes / vakanties

Naast deze kosten heb je dan nog de kindgebonden kosten en dit zijn bijvoorbeeld kosten voor:

• Kleding / schoenen
• Sport- en spelactiviteiten
• Kadootjes voor kinderfeestjes
• Onderwijs
• Fiets of laptop

Deze laatste kosten zijn meestal bedoeld om te betalen van de kinderrekening maar hoe ga je dit dan samen doen?

• Vooraf duidelijke afspraken maken, bij voorkeur in het ouderschapsplan
• Erop vertrouwen dat je dit samen kunt
• Goede communicatie want het gebruik van de kinderrekening vraagt veel afstemming
• Plan maken wat te doen bij meningsverschillen over de uitgaven

OUDERSCHAPSPLAN

Dat het gebruik van de kinderrekening tot discussies kan leiden zal iedereen kunnen begrijpen. Binnen een gezamenlijke huishouding kunnen bestedingen al tot discussies leiden laat staan wanneer de ouders ieder apart wonen. Dan zullen de verschillen in opvoeding en de levensstandaard van iedere ouder nog nadrukkelijker zichtbaar worden. 

Het is dan de vraag hoeveel ruimte je elkaar hierbij wilt en kunt geven. Zeker bij een beperkt budget zullen spanningen rondom de bestedingen zich eerder voordoen. Stel jezelf dan ook de vraag of het verstandig is om samen te willen beslissen over de uitgave van de kindgebonden kosten? Zorg er in ieder geval voor dat de afspraken – hoe om te gaan met de besteding vanaf de kinderrekening – duidelijk in het ouderschapsplan worden uitgewerkt.

Facebookgroep co-ouders

NADELEN VAN DE KINDERREKENING

Wat is de consequentie wanneer één van de ouders de verplichting van de maandelijkse betaling op de kinderrekening niet (meer) nakomt? Waar het LBIO (doorgaans) wel de “klassieke” kinderalimentatie (d.w.z. de ene ouder betaalt de bijdrage aan de andere ouder) kan incasseren bij achterstallige betaling is dit niet van toepassing op de betaling ten behoeve van de kinderrekening. 

Dit betekent dan dat de stap naar de rechter moet worden gemaakt om de niet-betalende ouder hiertoe te dwingen of de afspraak van de kinderrekening via de rechtbank om te laten zetten door een kinderalimentatie te laten vaststellen. De standaard ouderschapsplannen voorzien zelden in een goede oplossing hiervoor. Het is dan verstandig om dit soort kwesties door een specialist te laten beoordelen. Dat kan bij een Kids First Mediator, zij zijn allen opgeleid tot financieel echtscheidingsadviseur.

Interessant artikel? Deel de info!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest
Protocol scheiden op school

Protocol scheiden op school

Hoe leggen we de gegevens rondom de gezinssituatie vast en hoe gaan we bij echtscheiding om met zaken als informatievoorziening en oudergesprekken. Het is goed om hier een protocol voor te maken.

Lees verder »
Scroll naar boven