OMGANGSREGELING TIJDENS CORONAVIRUS

Wij krijgen veel vragen van ouders  over co-ouderschap ten tijde van het corona-virus.  Hieronder beantwoorden wij vragen die betrekking hebben op de omgangsregeling. Ook hebben wij een blog waarin we ingaan op discussies die er tussen ouders kunnen ontstaan  (bijvoorbeeld over een lockdown) en een blog waarin we vragen over de alimentatie tijdens corona behandelen.  Deze vragen hebben wij op 25-3-20 nog met het RIVM overlegd en op basis daarvan deze antwoorden geformuleerd.

Je zou kunnen zeggen dat dit de uitgelezen kans is om aan je kind te laten zien en bewijzen dat jullie er samen voor hem/haar bent. Wees je ervan bewust dat op dit moment veel mensen onveiligheid ervaren. Dat gevoel breng je ongewild over op je kind. Zij voelen jouw stress, terwijl kinderen juist nu op hun ouders moeten kunnen varen. 

Wij helpen ouders zoals jij, die het beste met hun kind voor hebben, om een werkbare relatie op te bouwen met de andere ouder. Ook wanneer die lastig doet. Wil jij daar ook mee aan de slag? Je kunt thuis aan de slag met de ONS training.

Op ons blog kun je antwoorden lezen op meest gestelde vragen. Hoewel dit ook voor ons een unieke situatie is en er dus geen pasklare antwoorden zijn, kunnen we je wel op weg helpen. Hoe wij er in deze tijd voor jou zijn lees je hier

Je kunt ook deelnemen aan ons gratis webinar en daar je vragen stellen. Opgeven kan hier. Maar geef je alleen op, als je er ook echt bij kunt zijn, want er zijn enorm veel vragen en we kunnen slechts 25 deelnemers per keer in het webinar hebben.

Dit zijn algemene antwoorden, op algemene vragen. Wij geven geen medisch advies en wanneer je inhoudelijk een persoonlijk advies wilt, neem dan even contact met ons op. Het artikel is door Danique Schoorl en Marieke Broek geschreven en wordt steeds ge-update.

In principe hebben we voorlopig een lockdown. Onze minister president noemt het een ‘intelligente lockdown’. 

In Nederland geldt nu dat voor zaken die noodzakelijk zijn (waaronder werken, als dat niet vanuit huis kan) je de straat op kunt. Mits je je aan de regels van het RIVM houdt.

Het nakomen van de omgangsregeling is ook noodzakelijk. Weet dat je ook in deze situatie niet zomaar de omgangsregeling eenzijdig mag aanpassen. In overleg met elkaar kan alles. Zonder wederzijds goedvinden zal je echter je kind gewoon moeten laten wisselen.

Wil jij de omgangsregeling aanpassen, dan loont het dus juist de moeite om te investeren in overleg met de ander. Want je hebt niet het recht om de omgangsregeling eenzijdig te wijzigen.

Op de site van het RIVM staat:

Ik ben huisgenoot van iemand die ziek is. Wat moet ik doen?

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

Daaruit kun je opmaken dat wanneer moeder klachten heeft, maar het kind gezond is, het kind gewoon naar vader kan. En andersom natuurlijk. Dit is daarom geen aanleiding om (tenzij in overleg) de omgangsregeling niet na te komen.

UPDATE IN OVERLEG MET RIVM OP 25-3-20) Wanneer er iemand binnen het huishouden koorts > 38 graden Celsius heeft en moeite met ademhalen (luchtwegproblemen) dan moet het hele gezin is isolatie. Er mag dan niet worden gewisseld.

Indien jullie 24 uur klachtenvrij zijn kan je kind weer wisselen.

Er zijn op 23-3-20 nieuwe regels aangekondigd. Deze regels kun je vinden op de site van het RIVM. Wij hebben ons allemaal aan deze regels te houden.

Het niet nakomen van bepaalde regels is zelfs strafbaar. Iedereen heeft zich daaraan te houden. Maar ook dit is (in de meeste gevallen) geen aanleiding om eenzijdig de omgangsregeling stop te zetten. Je kunt een ander wel  aanspreken op gedrag.

Volgens de website van het RIVM mogen mensen die 24 uur klachtenvrij zijn weer deelnemen aan sociale contacten. Met inachtneming van de overige adviezen natuurlijk. 

Jouw kind kan daarom naar de andere ouder. Houd hierbij wel rekening dat wanneer één van de gezinsleden meer dan >38 graden koorts heeft en ademhalingsproblemen ervaart, het hele gezin in thuisisolatie moet.

Je kunt je voorstellen dat het voor een kind belangrijk is dat er tenminste één ouder gezond blijft. Een ziek kind naar een gezonde ouder brengen, kan in sommige gevallen daarom niet heel verstandig zijn.

Wanneer jij, of één van de gezinsleden klachten heeft (meer dan 38 graden koorts en ademhalingsproblemen) moet iedereen van het gezin in thuisisolatie. Er mag niet worden gewisseld.

Bij milde klachten zou het een reden kunnen zijn om (in overleg met de andere ouder) af te wijken van de bestaande omgangsregeling.

Wees je ervan bewust dat een ouder altijd contact mag hebben met een ziek kind. Ook in een ziekenhuis (mits gezag).

Houd je aan de adviezen van het RIVM. Indien je kind 24 uur klachtenvrij is, kan het in principe weer gewoon naar de andere ouder.

Indien je ziek bent (meer dan 38 graden koorts en ademhalingsproblemen) moet je in thuisisolatie (bron: RIVM). Je kunt geen bezoek ontvangen, ook geen familieleden.

IK MOET NU VEEL WERKEN, KAN IK DE ANDERE OUDER VRAGEN DAT OP TE VANGEN?

Dat is een heel goede optie. Het is fijn als jullie er als ouders samen voor kunnen zorgen dat de oppas voor jullie kind of kinderen goed geregeld is. Dat is fijn voor jullie kind(eren). Zij voelen dat jullie er samen voor zorgen dat het met de opvang wel goed komt. Zo ervaren zij in deze onrust, dat jullie samen als ouders, hun veilige haven zijn. Maar dit is ook fijn voor jullie zelf: ervaren dat je ook in deze moeilijke tijden op elkaar kunt bouwen.

Tips voor wanneer je de vraag wilt stellen aan de andere ouder om extra voor jullie kind of kinderen te zorgen:

-benadruk nog een keer dat sprake is van een tijdelijke (nood)situatie. Dat dit niet betekent, dat de regeling zoals jullie hadden opeens definitief verandert.

-wanneer de andere ouder niet zomaar akkoord wil gaan/tegensputtert: luister ook naar haar of zijn verhaal. Hoe ziet zijn of haar leven er nu uit? Wat is er met werk veranderd? Waar maakt hij of zij zich zorgen over? Vraag of de andere ouder met je wil meedenken over andere opties voor opvang.

 Wat als de andere ouder niet bereid of in staat is om de kinderen extra op te vangen?

-Probeer ook begrip te hebben voor zijn of haar kant van het verhaal en laat het je niet teveel op negatieve wijze beïnvloeden. Misschien kun je geweldloze communicatie toepassen.

-Zorg ervoor dat je de kinderen hier niet mee belast. Vertel ze alleen dat het mama/papa helaas niet lukt om extra voor ze te zorgen, en dat je daarom iets anders gaat regelen.

-Wanneer je in een van de cruciale beroepsgroepen werkt waarvoor continue bezetting nodig is (de overheid heeft daarvoor een lijst opgesteld.): je mag dan gebruik maken van opvang op school of van de kinderopvang. 

Facebookgroep co-ouders

Even sparren?

Heb je behoefte aan iemand die even met jou meedenkt in deze lastige periode? Je helpt een goede brief op te stellen of in overleg te komen met de andere ouder?

Kids First Mediation biedt nu korte coachingssessies aan van 30 minuten voor € 45,-. De korting van € 20,- is geldig tot 28 april. Je kunt direct tijd reserveren in de online agenda.
€ 20 Korting

Even sparren?

Heb je behoefte aan iemand die even met jou meedenkt in deze lastige periode? Je helpt een goede brief op te stellen of in overleg te komen met de andere ouder?

Kids First Mediation biedt nu korte coachingssessies aan van 30 minuten voor € 45,-. De korting van € 20,- is geldig tot 28 april. Je kunt direct tijd reserveren in de online agenda.
€ 20 Korting

MIJN KIND HEEFT KLACHTEN. WEL OF NIET WISSELEN?

Dit is een beslissing die jullie samen als ouders maken. Het advies van het RIVM/de overheid is binnenblijven bij de volgende symptomen: koorts/hoesten/keelpijn/hoofdpijn.

Wanneer je kind last heeft van een of meerdere symptomen, dan kan hij of zij besmet zijn met het Coronavirus. Om te voorkomen dat meerdere mensen via jouw kind besmet kunnen raken met het Coronavirus, is het het verstandigst om je kind thuis te houden en niet te wisselen. Zodra de klachten (24 uur)  voorbij zijn, kun je weer wisselen. Houd hierbij ook rekening met het belang van jouw kind. Als de ouders tegelijk ziek worden, zijn jullie verder van huis.

Dit het theoretische verhaal. In de praktijk zijn er veel redenen waarom een van de ouders toch wil wisselen conform jullie omgangsregeling of co-ouderschap, zoals bijvoorbeeld:

-Doordat het kind en de ouder waar jullie kind nu niet is elkaar missen;

-Doordat je werk (of dat van de andere ouder) is aangepast op de regeling;

-Doordat een van jullie in een van de cruciale beroepen werkt en (extra) moet werken.

 Ook dit kunnen ieder voor zich redenen zijn, om ondanks dat je kind zich niet lekker voelt toch te wisselen. Probeer dan met elkaar af te spreken, dat jullie kind na de wissel thuis blijft en blijf er als ouder bij. Zo voorkom je dat in deze periode met klachten, jullie andere mensen kunnen besmetten. 

 

Indien niemand klachten heeft, gaat de omgangsregeling in principe zoals je gewend bent. Tenzij je daar andere afspraken over maakt.

Wees je er wel van bewust dat heel veel mensen nu bang zijn dat hen, of diegene die ze lief hebben iets overkomt. Probeer daarom met elkaar te bespreken welke angsten er spelen en kijk of je afspraken kunt maken, waardoor het voor alle partijen enigszins haalbaar is.

Er wordt op dit moment thuis les gegeven. Dat betekent dat het voor ouders en kinderen geen vakantie is. De ‘normale’ omgangsregeling is daarom in principe van kracht.

Realiseer je wel dat we allemaal moeten roeien met de riemen die we hebben. Waar de één nu thuiswerk probeert te combineren met thuis les geven, heeft de ander niets te doen en weer een ander werkt het klokje rond in een cruciaal beroep. Wees een beetje lief voor elkaar en probeer elkaar te helpen. Durf ook hulp te vragen.

Heel veel van deze vragen en antwoorden gaan over rechten en plichten.

Misschien heb je het recht aan je zijde en komt de ander de afspraken niet na. Misschien ben jij iemand die liever nu je kind niet wilt meegeven.

Bedenkt dat er al zoveel om je kind heen weg valt. Bijvoorbeeld school, vaste oppasdagen bij opa’s en oma’s of andere oppas. Sport, vriendjes en ga zo maar door. Kinderen, zelfs tieners kunnen hier echt veel last van hebben. Jij misschien zelf ook wel.

Het is heel belangrijk dat je nu betrouwbaar bent en veiligheid biedt. Dat doe je door ruzie te voorkomen en samenwerking op te zoeken. Stimuleer het contact met de andere ouder. Wat jij ook van hem/haar vindt. Stimuleer ook contact met andere familieleden.

Een dringende oproep aan alle ouders. Er is een wereldwijde crisis aan de gang. Misschien houd jij het hoofd koel, maar realiseer je dat dat niet voor iedereen geldt.

Veel mensen zijn angstig. Het is ook een bizarre tijd. Het is nu niet het moment om op je strepen te gaan staan.

Geef de andere ouder daarom regelmatig updates. Over de stand van zaken betreffende jouw kind. In deze situatie zijn ook andere gezinsleden van belang. Want als die ziek zijn, loopt jouw kind mogelijk ook risico. Helemaal niet gek om de andere ouder even regelmatig te laten weten hoe het gaat.

Realiseer je dat zo een kleine moeite een enorm effect kan hebben op jullie relatie op korte en lange termijn. Wanneer jij nu pro-actief met de ander meedenkt en vertrouwen geeft, dan is de kans groot dat de ander mee zal gaan in jouw goede voorbeeld. En zo niet? Dan heb jij in ieder geval aan je plicht voldaan.

ALS WE NU DINGEN VERANDEREN KAN MIJ EX MIJ HIER DAN AAN HOUDEN ALS HET CORONAVIRUS OVER IS?

Het is juist heel goed als het lukt om nu in overleg andere afspraken te maken. Je kunt via Whatsapp of e-mail aan elkaar bevestigen dat dit een tijdelijke regeling betreft. Hoewel er geen zekerheden zijn in het leven, zeker in tijden waarin van alles op de schop gaat, acht ik de kans klein dat je hiermee problemen kan krijgen later.

Een rechter zal niet zo snel geneigd zijn om deze tijdelijke afspraken om te zetten in vaste afspraken. Je kunt als je meer zekerheid wilt, ook steeds een periode aangeven (net als het kabinet nu doet) waarvoor de tijdelijke afspraken gelden. 

De andere ouder is net terug van vakantie. Ik wil mijn
kind daar liever niet hebben

Bedenk eerst voor jezelf wat de redenen zijn, waarom je je kind liever niet naar de andere ouder toe laat gaan. Zijn dit redenen die eigenlijk over jezelf gaan? Zoals bijvoorbeeld:

-Eigen (over)bezorgdheid.

-Eenzaamheid (bijvoorbeeld als je nu gedwongen thuis bent of thuiswerkt).

 Wanneer je bezorgd bent over de veiligheid van je kind: bijvoorbeeld doordat de andere ouder uit bijvoorbeeld Noord-Italië komt, of een ander “besmet gebied”. Ga dan met de andere ouder in gesprek: over wat jullie allebei belangrijk vinden voor jullie kind (gezondheid). Maar ook je eigen gezondheid mag aan bod komen: wat als jij zelf, via je kind, besmet zou kunnen raken door de andere ouder?

Als je hier een open en eerlijk gesprek over kunt hebben, en over en weer de zorgen kunt zien, komen jullie vast tot een gezamenlijke oplossing (en dat kan een andere zijn, dan die jij vooraf in je hoofd had).

Wanneer jullie hier niet uitkomen en jullie verharden allebei in je standpunt? Lees even het blog over Geweldloze Communicatie. Misschien kom je daar al verder mee.

Anders  is het goed om te weten, dat je niet “zomaar” het recht hebt om je kind niet naar de andere ouder te laten gaan. Jullie hebben een afspraak gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken/co-ouderschap. In principe ben je verplicht deze na te komen, tenzij sprake is van een zeer ingrijpende wijziging van omstandigheden. De huidige Corona-crisis kan dit zeker zijn. Maar dan moeten er wel heel concrete zorgen omtrent de veiligheid/gezondheid zijn (meer dan bijvoorbeeld “ik vertrouw het gewoon niet”).

Weet dan wel dat kinderen niet tot de risicogroep behoren; ook wanneer je kind besmet zou raken, is de verwachting dat hij of zij maar milde verschijnselen krijgt. Wanneer ouder of kind (milde) klachten heeft, kan dit natuurlijk wel de situatie veranderen (zie vraag 1).

Wanneer jullie er niet samen uitkomen en een van jullie stapt naar de rechter (voorzieningenrechter in kort geding): omdat kinderen niet tot de risicogroep behoren en bij een besmetting maar milde klachten hebben, is de kans groot dat je kind toch naar de andere ouder “moet”.

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingssituaties: stel, je bent mantelzorger van iemand die tot de risicogroep behoort, of er woont een ouder iemand bij jullie in huis; dan lopen anderen direct gevaar wanneer je kind besmet raakt. Daar al een rechter eventueel rekening mee houden. Maar voor jezelf en je kind is het natuurlijk veel fijner, om dat in onderling overleg met elkaar te regelen. 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunnen wij met je meedenken. Bijvoorbeeld via online mediation. Wil jouw ex niet meewerken, kunnen wij jou ook 1-op-1 coachen. Misschien past de online ONS training bij jou. In de training onderzoeken wij samen hoe je uit conflict kunt blijven, grenzen aan kunt geven en je punt kan maken op een manier dat de ander jou ook echt hoort. Interessant? We werken er nu hard aan om de 2 belangrijkste hoofdstukken GRATIS ter beschikking te stellen. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Financien

Minder alimentatie betalen als je minder inkomsten hebt door Coronavirus

Alimentatie tijdens Coronavirus. Wat doe je als één van beide minder inkomen heeft? Je kunt niet zomaar minder betalen. Wat als de kinderen nu veel ...
Lees verder
co-ouderschap en corona
Danique Schoorl

Co-ouderschap ten tijde van Corona Virus

Heel veel co-ouders merken dat de spanning oploopt tijdens deze coronacrisis. Hoe voorkom je ruzie? Hoe zit het met de omgangsregeling?
Lees verder
Zelf de kinderalimentatie aanpassen
Financien

Zelf de kinderalimentatie aanpassen

Zijn de kinderen tijdelijk meer bij jou of bij de andere ouder en wil je zelf de kinderalimentatie aanpassen? Wij leggen je uit hoe je ...
Lees verder
GEWELDLOZE COMMUNICATIE
Danique Schoorl

Geweldloze communicatie gescheiden ouders

Soms is het heel lastig om gehoord te worden. Heb je het idee dat elk normaal gesprek een ruzie wordt. Dat alles wat je zegt ...
Lees verder

Interessant artikel? Deel de info!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest
Verloopt de communicatie stroef? De ONS training heeft al tientallen ouders geholpen er samen uit te komen. Wil je de belangrijkste 2 hoofdstukken van de Ouderschap Na Scheiding training GRATIS ontvangen? Laat jouw gegevens achter en dan krijg je bericht van ons, zodra dat beschikbaar is. (Wij werken er nu as we speak aan om dat beschikbaar te maken)
[activecampaign form=10]
Scroll naar boven