MINDER ALIMENTATIE ALS JE MINDER INKOMSTEN HEBT DOOR HET CORONAVIRUS

We krijgen veel vragen van ouders  over co-ouderschap ten tijde van het corona-virus.  Hieronder beantwoorden wij algemene vragen. Ook hebben wij een blog waarin we vragen over de omgangsregeling tijdens corona beantwoorden en een blog waarin we vragen over de omgang met de andere ouder behandelen. 

Je zou kunnen zeggen dat dit de uitgelezen kans is om aan je kind te laten zien en bewijzen dat jullie er samen voor hem/haar bent. Wees je ervan bewust dat op dit moment veel mensen onveiligheid ervaren. Dat gevoel breng je ongewild over op je kind. Zij voelen jouw stress, terwijl kinderen juist nu op hun ouders moeten kunnen varen.

Dat betekent geen ruzie maken! Natuurlijk heb je een hoop vragen. Die beantwoorden we zo nu en dan tijdens Facebook Live uitzendingen. Like de facebook pagina even als je er eentje bij wilt wonen. Hieronder een korte samenvatting van veel gestelde vragen beantwoord door Marieke Broek in samenwerking met Danique Schoorl.

Facebookgroep co-ouders

Dat is al een heel mooi uitgangspunt: samen tot een eerlijke verdeling van de kosten van jullie kind(eren) komen. Het kan dan helpen, om de alimentatieberekening erbij te pakken die destijds is gemaakt. In die berekening kunnen jullie zien, hoe hoog de kosten van de kinderen volgens de berekening zijn. Vervolgens kunnen jullie kijken, welk bedrag jullie op dit moment kunnen “missen” om te besteden aan de kinderen. 

 

Let op: dit kan betekenen dat het budget voor jullie kind (tijdelijk) aanzienlijk daalt; je hebt dan een stuk minder te besteden voor je kind. Wanneer je niet in de financiële problemen wilt komen, is het belangrijk dat je hier rekening mee houdt bij de uitgaven die je doet.

 

Zoals gezegd, wanneer je ex minder kan betalen aan kinderalimentatie kan dat veel impact hebben op jouw eigen financiële situatie. Om de impact te beperken, is het ook belangrijk dat jullie de afspraak die jullie maken schriftelijk vastleggen. Onderteken allebei deze overeenkomst. En zet daarin ook heel duidelijk dat dit een tijdelijke afspraak is die noodzakelijk is omdat de andere ouder tijdelijk een lager inkomen heeft als gevolg van de Corona-crisis.

 

Wanneer dit enigszins mogelijk is: leg ook concreet vast voor welke termijn jullie de afspraak maken. Bijvoorbeeld dat deze afspraak voor de maanden maart, april en mei 2020 geldt. En dat jullie bijvoorbeeld eind april 2020 weer met elkaar om tafel gaan, om te bekijken of het oorspronkelijke bedrag vanaf juni 2020 weer betaald kan worden of dat een andere afspraak nodig is.

 

 

 

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met een zogenaamde ‘zorgkorting’.

Van alle totale kosten is een deel bestemd voor de verblijfsoverstijgende kosten. Bijvoorbeeld scholing, kleding, fietsen en andere kindgerelateerde zaken. In principe gebeurt er niet veel met deze kosten. De ouder waar de kinderen staan ingeschreven en de kinderalimentatie ontvangt zal deze aanschaffingen blijven doen en de kosten daarvoor dragen.

Maar de kosten die je normaal gesproken maakt binnen jouw eigen huishouden, bijvoorbeeld voor eten, drinken en douchen nemen af als de kinderen (tijdelijk) even niet zo vaak bij jou zijn. De andere ouder doet juist nu extra uitgaven op dat vlak. 

Sommige ouders vinden het fijn hier afspraken over te maken. Hoe je zelf een berekening kunt maken, staat uitgelegd op ons blog.

Wat fijn dat jullie in onderling overleg tot een tijdelijke regeling kunnen komen over de kinderalimentatie. Dat heeft ook het voordeel, dat jullie samen kunnen beslissen voor welke periode deze afspraak geldt.

 

Er zijn verschillende manieren, waarop je kunt omgaan met de kwestie voor welke periode de tijdelijke afspraak dan “moet” gelden.

 

  1. Jullie kunnen iedere maand weer opnieuw bekijken hoe het ervoor staat met jullie financiële situatie. En voor iedere maand besluiten of jullie de afspraak voortzetten (of opnieuw aanpassen).

Het voordeel van deze optie is: maatwerk.

Het nadeel hiervan is: onzekerheid over de volgende maand en er is vaker overleg nodig.

 

  1. Jullie kunnen er ook voor kiezen om af te spreken dat de tijdelijke afspraak voor een paar maanden geldt. Bijvoorbeeld voor twee of drie maanden.

Het voordeel hiervan is: je hebt voor iets langere tijd duidelijkheid.

Het nadeel van deze optie: als de andere ouder al eerder terug is op zijn oude inkomen, loop je misschien wat kinderalimentatie “mis”.

 

  1. Je kunt een tijdelijke afspraak maken, die geldt zolang het nodig is. Dat betekent dat je het eigenlijk aan de andere ouder overlaat, om bij jou terug te komen zodra diens inkomen weer is gestegen.

Deze regeling heeft als voordeel (wanneer jullie contact niet heel goed is): er is weinig overleg nodig.

Aan deze regeling kleeft als nadeel: wanneer het inkomen van de andere ouder wel stijgt, maar hij laat dit niet weten? En wat doe je als het inkomen wel stijgt, maar niet tot het “oude inkomen”.

Dit is eigenlijk een tijdelijke regeling, maar door het open einde ontstaat er behoorlijk wat onzekerheid. Wat kan helpen, is dan wel een evaluatiemoment inbouwen: je kunt bijvoorbeeld afspreken om de situatie na zes maanden opnieuw te bekijken.

 

Voor al deze opties geldt: je loopt het risico dat er later problemen ontstaan. De ouder die tijdelijk minder heeft ontvangen, kan later zeggen dat jullie helemaal geen tijdelijke afspraak hebben gemaakt en kan alsnog het volle bedrag aan kinderalimentatie opeisen over de maanden waarop minder is betaald. Wil je dit voorkomen? Zorg er dan voor dat je de afspraken schriftelijk vastlegt, met jullie beide handtekeningen eronder.

 

Wil je het echt goed en zorgvuldig doen (wat bijvoorbeeld aan te raden is, wanneer het om fors lagere bedragen gaat die tijdelijk betaald worden): laat de overeenkomst vastleggen in een notariële akte. Dit bespaart een gang naar de rechter, dus dit scheelt veel tijd (zeker nu de rechtbanken gesloten zijn) en geld. Met deze akte, zal bij de rechter geen twijfel kunnen ontstaan over de vraag of jullie wel of niet een tijdelijke afspraak hebben gemaakt.

Verder heeft het voor de ontvanger van (kinder-)alimentatie het voordeel, dat je de zekerheid hebt dat een deurwaarder met deze akte kan incasseren, wanneer de (kinder-)alimentatie niet wordt betaald.

 

 

IK VERDIEN INEENS VEEL MINDER. MAG IK NU MINDER ALIMENTATIE BETALEN?

Het is natuurlijk heel vervelend als je door de Corona-crisis opeens minder verdient. Wanneer jullie een afspraak over kinderalimentatie hebben gemaakt, of wanneer door de rechter in een beschikking is vastgelegd hoeveel alimentatie je moet betalen, kun je niet zomaar eenzijdig minder kinderalimentatie gaan betalen. Bedenk daarbij ook vooral, dat de andere ouder de kinderalimentatie nodig heeft om de kosten voor jullie kind(eren) te voldoen. Zeker wanneer ook het inkomen van de andere ouder daalt, zou deze ernstig in de problemen kunnen komen (en daarmee ook jullie kind(eren)).

Anderzijds is het belangrijk dat je je ook realiseert dat wanneer jullie nog samen zouden zijn geweest, het inkomensverlies ook een probleem van jullie beide zou zijn geweest. Als er echt geen geld is, wat zijn dan je opties?

Wat ik jullie kan adviseren bij een wijziging van omstandigheden: ga met elkaar in gesprek. Kijk hoe jullie elkaar in deze crisis tegemoet kunnen komen. Bijvoorbeeld door af te spreken dat er tijdelijk minder betaald wordt en dat het later wordt verrekend. Zorg dat duidelijk is of dit een tijdelijke wijziging is (of niet). En voor hoe lang de kinderalimentatie dan wijzigt.

Als jullie er niet samen uitkomen dan kun je onze hulp inschakelen:

-Ga samen naar een RFEA-mediator of een advocaat (Wij kunnen een berekening op maat maken, alles gaat online inclusief uitgebreide uitleg. Binnen 24 uur klaar). Deze kan berekenen, welk bedrag in deze periode past bij jullie omstandigheden. Die kijkt dus naar je huidige inkomen. Maar let op! Hier zijn kosten aan verbonden en dat geld heb je dus niet. Zeker niet de meest handige optie en alleen valide als je er echt niet uitkomt. Samen afspraken maken is altijd beter, sneller en voordeliger.

-De mediator of advocaat doet er goed aan om deze afspraak goed vast te leggen, zodat je hier op de korte of lange termijn geen gedoe over krijgt.

-Op deze wijze heb je op heel korte termijn afspraken, die recht doen aan de situatie van jullie beiden. En daarmee doen jullie jullie kind(eren) een groot plezier!

Bedenk dat alle rechtbanken voor een groot deel gesloten zijn. En dat terwijl er al achterstanden waren bij de behandeling van alimentatiezaken. Een rechterlijke procedure gaat dus maanden duren; met een beetje mazzel heb je voor eind 2020 een uitspraak. In geval van echt geen/nauwelijks inkomen kan het via een kort geding wel snel gaan. Maar samen een tijdelijke oplossing is veel duurzamer, sneller en goedkoper.

Even sparren?

Heb je behoefte aan iemand die even met jou meedenkt in deze lastige periode? Je helpt een goede brief op te stellen of in overleg te komen met de andere ouder?

Kids First Mediation biedt nu korte coachingssessies aan van 30 minuten voor € 45,-. De korting van € 20,- is geldig tot 28 april. Je kunt direct tijd reserveren in de online agenda.
€ 20 Korting

Even sparren?

Heb je behoefte aan iemand die even met jou meedenkt in deze lastige periode? Je helpt een goede brief op te stellen of in overleg te komen met de andere ouder?

Kids First Mediation biedt nu korte coachingssessies aan van 30 minuten voor € 45,-. De korting van € 20,- is geldig tot 28 april. Je kunt direct tijd reserveren in de online agenda.
€ 20 Korting

WAT ALS IK ZIEK WORD?

Misschien heb je de steun van de andere ouder nu hard nodig. Durf om hulp te vragen en bied zelf hulp aan. Je mag elkaar misschien niet, maar dit is crisis. jouw kind heeft het nodig dat je er voor elkaar bent. Ruzie maken kan later weer.

 Je hebt tijd nodig om te herstellen. Verlies je kind niet uit het oog, want kinderen kunnen hiervan schrikken. Werk samen  met elkaar om je kind zoveel mogelijk zekerheid te bieden.

Maak je nieuwe afspraken? Leg uit aan je kind waarom en hoe die afspraken eruit zien. Laat de andere ouder het afweten, of doet die dingen die jij anders zou doen? Zet je kind hier niet tussen. Die kan op dit moment niet jouw geruzie erbij hebben.

Los het samen op en bepaal samen of je kind nu wel of niet kan wisselen, kom je er niet uit, kun je ons blog over geweldloze communicatie lezen. Wellicht geeft dat een opening voor een goed gesprek.

Mijns inziens hebben we te maken met een unieke situatie. De druk loopt op en het raakt ons allemaal. Crisis haalt het slechtste en het beste in de mens naar boven. Dat is niet altijd een keuze.

Wanneer één van beide ouders erg laconiek omgaat met de situatie, of de ander juist erg voorzichtig of zelfs in paniek is. Dan helpen feiten en argumenten niet altijd. In de eerste plaats omdat zelf de wetenschappers en mensen met echt verstand van zaken, niet zeker weten hoe om te gaan met deze situatie.
Maar ook omdat ons brein nu in de overlevingsmodus gaat. En de reactie daarop werkt bij iedereen anders. Je zal merken dat het weinig zin heeft om elkaar van gedachten te doen veranderen en dat ruzie voor je kind nog onveiliger aan zal voelen. Je kunt kijken naar zaken waar jullie het wel over eens kunnen worden. Zijn er raakvlakken? Is ergens de bereidheid te vinden om een beetje aan te passen.

In het kader van wat het RIVM op dit moment adviseert zou je de conclusie kunnen trekken dat je kind gelukkig niet tot de risicogroepen behoort. De veiligheid van je kind is volgens deze richtlijn, dan ook niet direct in het geding. Wat de andere ouder doet, zorgt er alleen voor dat risicogroepen een groter risico lopen op besmetting. Hoe graag je ook zou willen dat ouderen en kwetsbaren niet besmet raken: op het gedrag van de andere ouder heb je geen invloed.

Dit is anders wanneer je kind wel tot een risicogroep behoort of zou behoren. In dat geval ben je natuurlijk – samen met de andere ouder – verantwoordelijk of het welzijn en de gezondheid van je kind. Dan mag je de andere ouder er best op aanspreken dat zijn handelen het welzijn of de gezondheid van je kind in gevaar brengt. Maar wees je ervan bewust dat dit een flinke reactie teweeg kan brengen. Dus pas op met hoe je dit doet. Heb respect voor elkaar. En elkaars angsten, of nuchterheid. Niemand is bezig zijn kind moedwillig in gevaar te brengen.

vragen over coronavirus co-ouderschap
Danique Schoorl

Omgangsregeling tijdens coronavirus

Wel of niet wisselen in deze situatie? Effect van Lockdown. Wat als de ander veel meer moet opvangen? Kan en mag je dat vragen?
Lees verder
Financien

Minder alimentatie betalen als je minder inkomsten hebt door Coronavirus

Alimentatie tijdens Coronavirus. Wat doe je als één van beide minder inkomen heeft? Je kunt niet zomaar minder betalen. Wat als de kinderen nu veel ...
Lees verder
co-ouderschap en corona
Danique Schoorl

Co-ouderschap ten tijde van Corona Virus

Heel veel co-ouders merken dat de spanning oploopt tijdens deze coronacrisis. Hoe voorkom je ruzie? Hoe zit het met de omgangsregeling?
Lees verder
Zelf de kinderalimentatie aanpassen
Financien

Zelf de kinderalimentatie aanpassen

Zijn de kinderen tijdelijk meer bij jou of bij de andere ouder en wil je zelf de kinderalimentatie aanpassen? Wij leggen je uit hoe je ...
Lees verder
GEWELDLOZE COMMUNICATIE
Danique Schoorl

Geweldloze communicatie gescheiden ouders

Soms is het heel lastig om gehoord te worden. Heb je het idee dat elk normaal gesprek een ruzie wordt. Dat alles wat je zegt ...
Lees verder

Interessant artikel? Deel de info!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest
Verloopt de communicatie stroef? De ONS training heeft al tientallen ouders geholpen er samen uit te komen. Wil je de belangrijkste 2 hoofdstukken van de Ouderschap Na Scheiding training GRATIS ontvangen? Laat jouw gegevens achter en dan krijg je bericht van ons, zodra dat beschikbaar is. (Wij werken er nu as we speak aan om dat beschikbaar te maken)
[activecampaign form=10]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven